Tibet - en översikt

Stil- Spelet utspelar sig år 1959, en krisfylld tid för Tibet. All de magiska och spirituella övertygelser som Tibetanerna har anses vara sanna. Rollpersonerna är mer eller mindre normala Tibetaner (eller kanske även invandrare?) som lever i Tibet. De faror som de kan utsättas för beror helt och hållet på vart i Tibet de befinner sig;

 • I områden under kinesiskt kommuniststyre motarbetar armén alla typer av oliktänkande, och rollpersonerna riskerar tortyr, hjärntvättning och avrättning.
 • I krigszoner utspelas krigföring mellan Kinesiska soldat och Tibetanska gerillor. Rollpersonerna kan vara delaktiga i striderna, eller vara civila offer som hotas av krigets faror.
 • I städer och byar som fortfarande är under Tibetansk kontroll så fortsätter Tibetanernas uråldriga sätt att leva. De flesta faror som rollpersonerna kan råka ut för är skrupellösa Tibetaner som använder pengar, trollkonst och politik för att få sin vilja igenom.
 • I kloster (ibland stora som städer) är jakten på upplysning och landets spirituella hälsa helt avgörande, och munkar genomgår ofta farliga ritualer för att nå dessa. Även i kloster finns faror i form av trollkonst, kriminella element och politiska intriger.
 • I bergen och på de frusna slätterna kan resandet i sig vara en fara. Extremt väder, förrädiska passager och floder, vilda djur, banditer och nomadiska stammar i fejd med varandra kan vara nog hot för resande.
 • I ruiner, kyrkogårdar, gamla slagfält och andra hemsökta platser kommer de främsta farorna i form av andar, demoner och andra övernaturliga varelser.

  Ett av spelets huvudteman är att ingenting är vad det verkar. Demoner tar mänsklig form. Visa mentorer reinkarnerar som barn. Avancerade utövare kan tyckas galna. Levande, andandes människor kan skapas genom en mästares tanke.

  Regeringen- Gelug (eller "gula hatten"), den monistiska sekten av den Tibetanska buddhismen är Tibets officiella regering. Invånare i hela Tibet förlitar sig på munkar för deras magiska, spirituella och medicinska kunskap. Regeringen är dedikerad till de Buddhistiska principerna, men trots det består hälften av regeringens representanter av aristokratiska lekmän, och regeringen upprätthåller både armé och fängelser. Ledaren för den Tibetanska regeringen är Dalai Laman, en tulku (reinkarnerad Buddhistmästare) och utflödet av medkänslans Buddha. Tibets huvudstad är Lhasa, som också är Tibets största stad. Tibet är uppdelat i 53 prefekturer, alla med en monistisk och en aristokratisk ordningsman. Aristokrater och monistiska abbotar administrerar lokala frågor för sina ägor. Avlägsna byar styrs av en hövding, vars titel ärvs eller tilldelas den mäktigaste personen i byn.

  Geografi- Tibet är ett asiatiskt inlandsområde, cirka en tredjedel av USA's storlek, och gränsar till Indien, Mongoliet, Kina och Nepal.

  Östra Tibet gränsar till Kina och huserar nomadiska stammar som för tillfället ligger i krig med kineserna. Östra Tibet har bara ett fåtal större städer, förlagda längs med handelsrutter till Kina.

  Centrala Tibet är det mest tätbefolkade området, och där finns Tibets två största städer och större delen av Tibets aristokrati.

  Västra Tibet är den mest sparsamt befolkade regionen, och huserar ruinerna av den uråldriga Tibetanska civilisationen. Tibetanerna som bor här är de sista som påverkas av samhällets förändringar.

  Chang Tang, som sträcker sig genom hela norra Tibet, består mestadels av berg och karga slätter med få invånare.

  Klimat/Ekologi- Genom större delen av året är Tibet kallt, torrt och ständigt blåsigt. Snöstormar och destruktiva hagelregn är vanliga. Floran består mest av halvgräs och vildgräs. De vanligaste växtätarna är bergsgetter, murmeldjur, gnagare, gaseller och vilda jakar. De vanligaste rovdjuren är gamar, snöleoparder, vargar och björnar.

  Religion- Tibetanerna följer inte bara en religion, de använder olika tekniker för olika situationer.

 • Tibetansk Buddhism oroar sig mest för själens öde. Seriösa utövare vill uppnå upplyselse (fria från alla fördomar, fel och lidanden). 10 % av befolkningen är Buddhistmunkar som studerat i kloster från tidig ålder, och har vidtaget livslånga löften. Lekmän söker oftast inte upplysning, men de strävar ändå att ha så god karma att de får en angenäm återfödelse.
 • Sutras väg använder meditation och avsaknad av världsliga begär som ett sätt att uppnå upplysning inom 10,000 livstider.
 • Tantras väg (Tibetansk buddhisms specialitet) tillämpar farliga och hemliga ritualer för att uppnå upplysning inom en livstid. En misslyckad tantrisk ritual innebär galenskap eller döden. En lama (avancerad lärare) överför kunskap om hemliga ritualer när eleven är redo. Tantriska ritualer använder kraftfullt bildspråk, och vissa ritualer kräver även tillgång till ett riktigt lik, åkallandet av farliga entiteter eller sexuellt umgänge.
 • Tantriska mästare är kända för att förvärva övernaturliga krafter (såsom odödlighet, levitation, abstrakt form etc.) vilket används för att mäta deras framrusning mot upplysning. Människor med hög karma kan även genomföra mirakel.
 • Bön är en religion som kom till Tibet innan Buddhismen. Det finns många likheter med Buddhismen, men Bön lägger mer fokus på magi och interaktion med naturandar. Bön har ett organiserat prästerskap som lever i kloster. Modern Bön är uppdelat i 'gamla Bön' (magisk lösning på världsliga problem) och 'nya Bön' (vilken har egna tantras och en egen sökan efter upplysning).

  Tibetansk folktro är generellt sett totalt oorganiserad och har inga präster (trots detta finns det folk som lever på sina särskilda förmågor). Folktron består ofta av många mindre gudomligheter som bidrar till livets olika aspekter. Det finns gudomligheter för hemmets alla rum, och andar som existerar i kroppen och tillhandahåller livskraft. Dessa entiteter kan vara välvilliga eller illvilliga beroende på hur de behandlas.

  Orakel kan finnas inom både Bön, Buddhism och folktro. Det finns enkla orakel i byar som har förmågan att öppna sig för andlig besittning av spöken och liknande väsen. Erkända orakel anses vara viktiga beskyddare av Buddhismen, och lever ofta i sina egna palats med strikta principer och traditioner. De kan även arbeta som rådgivare åt den Tibetanska regeringen.

  I det Tibetanska universumet är världen vi lever i bara en av många. Människor som dör med dålig karma återföds som djur, hungrande spöken eller helvetesväsen. Hungrande spöken lever i ett rike av evig försakelse och begär. Helvetesväsen lever i ett av de sexton varma och kalla helveten. De väsen som flyr från dessa riken och in i vår värld orsaker mycket skada. De som dör med god karma återföds i himmelriken. Dessa väsen är extremt mäktiga och visa, och de kan leva i tusentals år. De är dock inte ofelbara, och dör så småningom. De som uppnår upplysning flyr återfödelsens cykel och blir upphöjda till den högsta himlen, där gränsen mellan existens och icke-existens är obefintlig.

  Magi- Övernaturliga händelser i Tibet är sällan synliga, då de istället ofta är osynliga och abstrakta. De kan endast kännas vid genom de effekter den ger på mänskligt liv. Magisk kunskap används därför i stor grad för att förstå vad som händer i den osynliga världen.

  Exempelvis kan en otursdrabbad person ha drabbats av en förbannelse, en påträngning av en illvillig ande, en mindre gudomlighet som personen (kanske omedvetet) har förolämpat, dålig karma från tidigare liv etc.

  Tibetaner tror på och använder en rad olika magiska kunskaper. Astrologi och många enkla och avancerade varianter av spådom används för att förutse framtiden, samt finna tecken på övernaturlig inblandning. Heliga föremål (som har absorberat god karma) ger tur och håller illvilliga andar borta. Trolldom kan ta fram dålig karma ur föremål, och de kan därmed orsaka sjukdom, otur, dåligt väder, samt dra till sig onda andar. Trolldom är fruktat, och utövare bannlys vanligen. Väderpåverkande magi är ofta högt värderat och lärs ut i de flesta kloster. Excorsism och kontroll av illvilliga andar är även det en viktig del bland Tibetanerna. Mantran (talade och skrivna böner), särskilda kors som fångar andar och lerstatyer (avbilder av människor) används av munkar och andra magiska utövare för att skydda, fånga eller skingra onda andar. Trolldomsutövare använder istället föremålen för att locka till sig, fånga och skicka andarna. De största Buddhistiska sekterna känner till hemliga och komplexa ritualer som kan släcka en människas liv, men använder dem endast när det verkligen är fullt rättfärdigat och i ett gott syfte.

  Livsstil- De flesta Tibetaner bor på mark som ägs av någon annan än de själva. Bönder odlar grödor och nomader vallar jakar, får och getter. De fattigaste Tibetanerna lever som tiggare, eller genomför de mest oangenäma arbeten som finns att få. Medelklassen existerar endast i städer och består mestadels av köpmän, hantverkare och andra professionella yrkesmän. Aristokraterna lever i stora herrgårdar, och uppassade av tjänare styr de sina områden därifrån. Deras rikedomar kommer från den skatt som bönderna betalar för att få bruka deras mark. Aristokraterna lever i regel ett väldigt flärdigt liv.

  Över 10 % av Tibets befolkning lever i kloster, könsfördelat. Alla munkar genomgår Buddhistträning, men trots detta är det få som viger hela sitt liv åt att studera Buddhismen. Andra munkar studerar medicin, astrologi, excorsism, vädermagi, hantverk eller kampsport. Dessa skickliga munkar hyrs ofta ut av klostret och har egen inkomst och egna ägodelar. Andra arbetar med enklare sysslor i klostret. I princip alla Tibetaner, oavsett social status, underhåller sig gärna med spel och tävlingar (inklusive bågskytte och ridning), storslagen poesi, resor, picknicks och festivaler. De flesta Tibetaner kan läsa, åtminstone till viss del. Tibetaner beskrivs ofta generellt som humoristiska, nyfikna och praktiska.

  Politisk situation- Den nya kommunistiska republiken Kina invaderade nyligen Tibet. För att bibehålla sina traditioner, men samtidigt undvika öppet krig, så valde den Tibetanska regeringen, tillsammans med aristokraterna, att sluta ett avtal med kineserna. Kina tilläts tillträde till Tibet och att bruka dess inflytande. Kina konverterar långsamt Tibet till en modern kommunistisk stat. I gengäld får den Tibetanska regeringen (och aristokratin) fortsätta leda landet, åtminstone symboliskt.

  Kina utnyttjar alla möjligheter de kan komma undan med. I östra Tibet styr de med järnhand. I de mer centrala delarna använder man sig av hot, manipulation och propaganda. I takt med att antalet kinesiska soldater i Tibet ökar, blir man också mer vågad och ställer högre krav.

  Aristokratin uppehåller en bräcklig fred med Kina, men planerar i hemlighet att lämna landet med deras rikedomar, då man tror att Kina snart inte längre kommer att tillåta aristokratin i landet. Nomadiska stammar och rika köpmän utkämpar gerillakrig mot de kinesiska styrkorna. De har var överraskande framgångsrika i sina räder, och har drivit de kinesiska styrkorna ur delar av landet. Vissa rebellstyrkor vill attackera huvudstaden Lhasa och genom en kupp ta kontroll över regeringen.

  Den Tibetanska regeringen, styrd av den unge Dalai Lama, befinner sig i en klämd situation mitt emellan. De försöker att upprätthålla den bräckliga fred man har med Kina. Samtidigt övervakar Kina varje drag man gör, och indikationer tyder på att kineserna söker första bästa tillfälle att arrestera Dalai Lama. Dalai Lama har vägrat att skicka Tibetanska trupper för att bekämpa de nomadiska rebellstyrkorna.

  Det Tibetanska folket oroar sig för att freden snart inte längre kan hållas. De fruktar Dalai Lamas öde, och oroliga folkmassor samlas utanför Dalai Lamas palats...


 • If you liked this, you might like these other pages on this site:

  Fates Worse Than Death
  The RPG of suspense, horror and hope in 2080 on the streets of Manhattan.

  Vajra Enterprises Main Page
  See all the good stuff on this site.

  Tibet vs. US
  A tabular comparison of 1950's Tibetan culture to modern American culture.